Kontakt

Postadresse:                                                            E-post:
Postboks 455, 3902 Porsgrunn                           festival@grenlandbrass.com

Besøksadresse:                                                       Festivalsekretariatet
Vestsiden Oppvekstsenter                                    Jan Petter Hestvik, Prosjektleder GIBF                                                                         Tlf: (+47) 970 78 003

Jostein S. Pedersen, Overnatting
Accomondation@grenlandbrass.com

Grønstensgate 1, 3920 Porsgrunn
Tirsdager kl. 18.45 – 21.45

Spb1                  news220311