Historie

Et tilbakeblikk i historieboken

Nær sagt som vanlig – når de gode ide`er skal settes ut i livet – er man avhengig av personer, et sterkt ønske om å lykkes, og kanskje en del flaks og tilfeldigheter. Mange personer og tilfeldigheter har bidradd til at Grenland Brass Festival kom på kartet. En av personene i vår sammenheng var Ketil Klingberg, initiativtaker og dirigent hos Grenland Brass, – festivalens arrangørkorps.

Han flyttet til Bergen for å videreutdanne seg, og med seg i kofferten hadde han klarinetten og dirigentpinnen. Klarinetten fikk stort sett ligge i ro, for etter å ha dirigert forskjellige korps – både janitsjar og brassband – så ble han bitt av ”brasillen”. Dermed begynte ballen å rulle. Ketil startet Grenland Ungdoms Brass Band i 1989, og etter noen få år så oppstod ide`en om en egen festival. Etter et mislykket forsøk i 1993, så ble det hele lagt på is.

Den neste tilfeldigheten ble en feilslått korfestival. I 1996 så ble Skien Internasjonale Korfestival arrangert, og her fantes det en administrasjon som hadde kapasitet til å serve et ekstra tiltak. Øyvind Klingberg – brassfestivalens leder gjennom mange år – var også involvert i korfestivalen, og dermed ble konseptet om en brassfestival igjen plukket fram fra skrivebordskuffen. Etter en kort og positiv dialog med kommunens ansvarlige, så ble det bestemt at vi skulle prøve med en nysatsning, og med hjelp fra arbeidsomme medlemmer i Grenland Brass og andre frivillige entusiaster, startet planleggingen av det som ble den første Grenland Brass Festival, og det ble suksess fra første spilte tone.

Endelig i gang

I 1997 ble den første Grenland Brass Festival arrangert med ti deltagende band, og i lederen i programbladet stod det bl.a. ”når vi nå er fremme ved ”åpningsfanfaren”, så er vi glade for at vi påtok oss dette arrangementet, og så får de kommende dagene vise om det var rett eller galt”. Blant deltagerne det første året var bl.a Stavanger Brass Band, Eikanger-Bjørsvik Musikklag og Sandefjord Brass Symposium, alle sammen brassband som preger norsk og internasjonal brassbandbevegelse den dag i dag. Vi var godt i gang!

Vi vil også sitere hilsenen i programbladet fra den gang musikksjef i NMF – Karl Ole Midtbø:

”Grenland Brass Festival ser ut til å bli en særdeles viktig nyskapning blant arrangementene for korps. Undertegnede er blant annet invitert til å være med å diskutere det enkle, men allikevel uhyre utfordrende temaet – Korpsbevegelsen inn i år 2000!

I en slik anledning kunne det jo rett og slett være greit å snakke om Grenland Brass Festival, eller lignende tiltak. For, etter min mening, er det en kvalitet som kommer til å stå svært sentralt i årene som kommer, nemlig evnen til nytenkning…. på alle områder innen vår felles aktivitet, musikken.

Vi har etter hvert rik erfaring når det gjelder å arrangere konkurranser, men en del av disse har nok ”stivnet litt i formen”. Derfor ser vi med spenning frem til gjennomføringen av konkurransen under årets festival. Det blir spesielt interessant å se hvordan musikere og publikum vil oppleve det at konkurransen er delt opp i flere konserttyper. En genial ide` spør du meg…..særlig at man har lagt inn en kirkekonsert. Det finnes utrolig mye fin kirkemusikk for brassband, så her tror jeg publikum vil få noen fantastiske opplevelser. Det er ikke ofte man får sjansen til så mange store opplevelser….fra så mange dyktige korps….på så kort tid!”

Med fasit i hånd, så er det ikke tvil om at den gangs musikksjef i NMF hadde mange gode og rette betraktninger vedrørende Grenland Brass Festival`s fremtid.

Etter festivalens premiere i 1997 så var det bare superlativer å lese i distriktets lokalaviser, bl.a. fastslo Telemarksavisen at ”Brassfestivalen er kommet for å bli”, og det skulle jo vise seg å være rett.

Vi hadde tydeligvis klart det vi håpet på under festivalen i 1997, nemlig å by deltagerne på gode opplevelser, for allerede i året etter hadde vi nesten doblet deltagermassen. 19 brassband meldte sin ankomst, og igjen var hele Norgeseliten på plass. Vår konkurranseform hadde tydeligvis slått an, og lokalpressen var igjen storfornøyde: ”Musikalsk suksess for brassfestivalen” og ”Sydende brassfest hele helgen” var overskrifter som vi satte pris på.

I 1999 kom det første utenlandske brassbandet på besøk, og det var Betlehemskyrkans Musikkår fra Gøteborg som sammen med 16 andre brassband gjorde opp om premiene. To deltagende band mindre enn året før skapte en liten tvil hos oss, men meget sterke tilbakemeldinger fra bl.a. Nicholas Childs som dirigerte Eikanger-Bjørsvik Musikklag ved denne anledningen, styrket oss i troen på hva vi holdt på med.

”Konseptet Grenland Brass Festival er rett og slett genialt, – festivalen er enestående i internasjonal sammenheng. En riktig maratondistanse”!

Det engelske fagtidsskriftet British Bandsman hadde følgende omtale av Grenland Brass Festival: ” This festival really adds new dimensions to the term ”brass band contesting”. Instead of one contest, you have three! The organisers of Grenland Brass Festival want to let the Norwegian audience get a glimpse of the rich musical history of the brass band, and therefore they choose “old” test-pieces.”

For egen regning kan vi tillegge at dette med tradisjonell / samtidsmusikk for brassband i konkurranser er alltid et diskusjonstema. Dagens konkurranser blir ofte preget av nyskrevet moderne musikk og ikke nødvendigvis noe galt med det, men derfor synes den musikalske profilen som i stor grad preger Grenland Brass Festival å være et viktig bidrag til å bevare musikk skrevet av ”de gamle klassikerne.

Etter tre år med deltagelse av 16 – 19 brassband, så var vi innstilt på at det var her deltagerpotensiealet lå for festivalen. Derfor var det meget gledelig da vi kunne feire vårt lille 5-års jubileum med hele 23 band på startstreken, og for første gang hadde vi et dansk brassband på besøk – Nordvestjysk Brass Band. Siden den gang har dette bandet stort sett vært fast inventar hos oss.

Grenland Brass Festival mottar pris

Til 5-årsjubileet ble festivalen tildelt GS-Bankens tiltakspris, og i begrunnelsen for tildelingen så stod det:

”Dere får denne prisen ikke bare fordi dere i flere år har stått som arrangør av Grenland Brass Festival – en festival som samler eliten av landets brassmusikere til glitrende konserter her i Skien. Dere får den altså ikke bare fordi dere på en fremragende måte har satt Skien på landets festivalkart. Men ikke minst fordi dere gjennom stor innsats har dannet forbilde for annen korpsungdom og virkelig vekket ungdommens interesse for kvalitetsmusikk”.

Fine ord, og det hører også med til historien at den gang GS – Banken – nå Sparebanken1Telemark – har vært hovedsponsor for festivalen fra første dag, og er det fremdeles.

Utviklingen fortsatte i 2002, hvor hele 29 brassband deltok, og i perioden 2003 – 05 så konsoliderte vi stillingen med henholdsvis 23 og to ganger 24 deltagere.

Verdt å merke seg er at festivalen har også vært bidragsyter med urframførelser og bestillingsverk. Det skjedde første gangen i 2004, hvor ”Gullharpa” – skrevet av Henrik Ødegård ble fremført med Telemark Messingensemble og Sondre Bratland.

I 2005 hadde vi et spennende samarbeidsprosjekt med NMF, hvor vi urfremførte bestillingsverket ”Knut Buen i ord og tonar”. Foruten Knut Buen – som selvskreven solist – deltok det et kor og Kongelige Norske Marines Musikkorps. Konserten fikk fantastiske anmeldelser.

I 2006 var det tid til å feire vårt 10 års jubileum, og i jubileumsåret ble det for første gang fr emført et bestillingsverk originalskrevet for brassband, og det var den norske komponisten Sigurd Jansen som fikk oppdraget. Stykket fikk tittelen ”Shining Brass” og ble fremført for første gang under premieutdelingen i Ibsenhuset med et av våre gjestende brassband fra Nederland – Brassband de Waldsang.

Dette året ble også en milepell med hensyn til videre satsing. Etter ti år med suksessfulle arrangementer, så tok vi steget fullt ut og ble ”internasjonale”. Etter flere år med Nordisk deltagelse, så ga årets besøk fra Nederland et nytt puff fremover som arrangør og samtidig troen på at vi til slutt ville kunne lykkes med vår målsetting om å bli et internasjonalt treffpunkt for brassbandmusikk.

 

Vi bytter logo

Til arrangementet i 2007 endret vi logo – inn med ordet ”International”. Samtidig startet en intensiv internasjonal markedsføring, hvor vi i første omfang lykkes med å få kvalitative internasjonale sponsorer på plass. Med sponsorer som York og Besson var vi kommet inn i varmen blant de store, og når vi i tillegg sikret oss et besøk av et av brassbandverdenens mest meriterte band – YBS Band fra England, så var kursen staket ut og en ny dimensjon til festivalen var på plass. Nevnes skal også at det i 2007 var det bestillingsverk skrevet av Norges ubestridte komponist for brassband – Torstein Aagaard-Nilsen. Verket ”Chant” ble benyttet som pliktnummer for 1.divisjon i Skien Kirke.

At vi for første gang fikk en dansk vinner i elitedivisjonen var også et steg i internasjonal retning.

 

Milepel

2008 skulle bli en milepel for Grenland International Brass Festival. Det som ga oss det store ”kicket” var av politisk karakter. Vi ble funnet verdige til å motta en generell festivalstøtte fra Norsk Kulturråd. Det er så vidt vites første gang et korps i Norge mottar en slik støtte, og en bedre anerkjennelse for arbeidet som vi har nedlagt er det ikke være mulig å få. Norsk Kulturråd har jo vært bidragyter til festivalen ved tidligere anledninger, men ikke på et slikt nivå som ved denne anledningen. Nå er det bare opp til ledelsen å bygge videre på grunnen som er lagt, og det skal gjøres bl.a. ved å videreutvikle samarbeidet med fylkeskommune og kommuner.

Ellers ble festivalen preget av mange fantastiske opplevelser hvor vi for første gang hadde et engelsk Top Section band på deltagerlisten. Leyland Band preget sin tilstedeværelse med sterke prestasjoner, både som konsertbidragsyter og som konkurransedeltager. At vi til slutt allikevel fikk en svensk elitedivisjonsvinner, sier jo litt om kvaliteten og ikke minst om internasjonaliseringen. Nevnes skal også dette årets festivalkomponist Svein Henrik Giske – en av de nye norske komponistene som preger miljøet – skrev bestillingsverket ”Three Gentle Giants” til 2. divisjon, og ”Dance Augmented” til 3. divisjon. Begge to spennende stykker som sikkert vil bli repertoirmusikk i fremtiden.

Hvorfor lykkes vi?

Dette spørsmålet dukker stadig opp, og vi tror svaret er enkelt. Filosofien bak festivalen er enkel – kvalitet i alle ledd – ikke minst det musikalske. Festivalens bærebjelke er konkurransene for brassband i fire divisjoner, med krevende konkurranseelementer som får deltakerkorpsene til å måtte yte det maksimale. Brassbandene svikter aldri, og deltakerne har på alle festivalene servert fantastiske musikalske opplevelser til publikum. Disse musikalske prestasjonene har også inspirert oss som arbeider med festivalen til å yte vårt beste for å utvikle festivalen år etter år.

Kvalitet er også et stikkord i valg av program til festkonsertene og ”Inn i natten” – arrangementene. Her har vi benyttet dyktige artister og band fra inn- og utland, og vi er sikre på at både deltakere og andre publikummere har mange gode minner fra disse konsertene.

Alle festivaler trenger støtte fra både det offentlige og fra det private næringslivet. Vi takker for støtten dere har gitt oss, og håper at dere også i fremtiden vil være en av våre støttespillere – tusen takk for hjelpen!

Vil også benytte anledningen til å takke for den uvurderlige arbeidsinnsatsen som alle frivillige medhjelpere utfører av store og små arbeidsoppgaver før, under og etter festivalperioden. Uten dere hadde ikke blitt noen brassfestival.

Vi ser frem til en fremtid med – stemning i full skala!

Til slutt så gjenstår det bare et ønske om at alle hjertelig velkommen til alle fremtidige internasjonale brassfestivaler i Grenland.