Konkurransereglement

Spillerekkefølgen trekkes og legges ut på våre websider 04.04.2015.

Grenland International Brass Festival har åpen bedømming. Dommerne kan gi inntil 100 poeng pr. konkurranseelement for deltagernes musikalske prestasjoner. Dette innebærer at deltagerne i elite- og 1. divisjon kan oppnå maksimalt 3 x 100 poeng = 300 poeng, mens deltagerne i de øvrige divisjonene kan maksimalt oppnå 200 poeng. Deltagerne med høyest total poengsum vinner sine respektive divisjoner.

For det selvvalgte programmet noteres effektiv spilletid på forsiden av partituret for hvert enkelt nummer.

Alle brassband må spille samtlige konkurranseelementer. Uteblivelse fra ett eller flere av konkurranseelementer medfører 0 poeng. Vurder dette nøye og meld dere på i den divisjonen dere mener brassbandet hører hjemme.

Det er egne dommere som tar tiden av effektiv spilletid. Det trekkes 0.5 poeng pr. påbegynte minutt over den tillatte spilletid. Eksempel: Det trekkes 0.5 poeng f.o.m. 25 min. og 1 sekund.

Ved lik total poengsum vil beste pliktnummer avgjøre plasseringen for elite- og 1. divisjon. For 2. og 3. divisjon avgjøres plasseringen ut fra poengsummen på det obligatoriske programmet fredag.

Ved dobbeltspillende deltagere prioriteres spillerekkefølgen for det korpset hvor musikanten er registrert. Ved eventuell registrering i flere korps, prioriteres det divisjonsvis fra elite- til 3. divisjon.

Vi vil i midlertid gjøre oppmerksom på at det er visse konkurranse- og arrangementstekniske begrensninger på antall deltagende korps i de ulike divisjonene. Vi forbeholder oss derfor retten til å foreta endringer i divisjonsplasseringen. Eventuelle endringer vil skje i samråd med de impliserte korps.