3. divisjon

Tidligere vinnere.

1997

Ikke avholdt

1998

Fagernes Musikkorps
Dir. Tor Arthur Hagen

93,0 poeng

1999

Herre Ungdomskorps
Dir. Arild Andersen

89,0 poeng

2000

Fagernes Musikkorps
Dir. Tor Arthur Hagen

95,0 poeng

2001

Skui Amatørkorps
Dir. Trond Nilsen

90,0 poeng

2002

Grimstad Brassband
Dir. Siri Jørgensen

96,0 poeng

2003

Fagernes Musikkorps
Dir. Bjørn Andersen

173,0 poeng

2004

Rosendal Musikkforening
Dir. Yngve Nicolaisen

186,0 poeng

2005

Kjølsdalen Musikklag
Dir. Helge Øren

192,0 poeng

2006

FDF Århus Musikkreds
Dir. Jacob Larsen

180,0 poeng

2007

Fagernes Musikkorps
Dir. Tor Arthur Hagen

186,0 poeng

2008

Langhus Brass
Dir. Idar Torskangerpoll

172,0 poeng

2009

Filadelfia Hornorkester Drammen
Dir. Thor-Willy Karlsen

185,0 poeng

2010

Filadelfia Hornorkester Drammen
Dir. Thor-Willy Karlsen

180,5 poeng

2011

Langhus Brass
Dir. Idar Torskangerpoll

180,0 poeng

2012

Langhus Brass
Dir. Tarjei Gilbrant

184,0 poeng

2013

Indre Torungen Brass Ensemble
Dir. Lars Bjørnar Strengenes

182,0 poeng