Viktige datoer/frister

  • Påmeldingsfrist er 11. januar 2015.
  • Frist for innsending av partiturer i 2 eksemplarer er 30. mars 2015.
  • Innbetalingsfrist er 15. februar 2015.
  • Frist for innmelding av dobbeltspillende musikanter og bruk av samme dirigent er 30. mars 2015.

Påmeldingsavgift er på kr 5 000,- (inkl. kr 500,- i adm. gebyr.)

OBS! For sen innbetaling medfører at plassen disponeres av deltagere på eventuell venteliste.

For avmelding etter 15. februar 2015, kreves 1/2 påmeldingsavgift. Ingen tilbakebetaling av påmeldingsavgift ved avmelding etter 30. mars 2015. Alle deltagere får bekreftet påmeldingen. Giro for innbetalinger av påmeldingsavgiften, samt ytterligere informasjon følger bekreftelsen. Premieringen offentliggjøres på festivalens hjemmesider.